„Нов шанс за успех“

 

 

 

В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч започна обучение на възрастни по Проект BG05M2OP001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението е с продължителност пет месеца. Сформирана е група от 15 обучаеми. С тях работят двама учители. На групата беше предоставен кабинет и комплект материали за овладяване на учебното съдържание.

Целта на начинанието е придобиване на знания от възрастни неграмотни и слабо грамотни хора и достигане на конкурентно участие в пазара на труда. Посредством обучението си у тях се формират качества и ценности да учат и разбират стойността на образованието, до формулират категорично собственото си мнение, така че да се превърнат в мислещи хора.

На успешно завършилите ще бъде издадено удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

Наред с ползата от материално стимулиране обучаемите осъзнават нуждата от образование и за това посещават занятията с желание.

май 2021
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31