„Днешните деца – утрешното бъдеще“

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с.Бежаново, общ.Луковит

Проект „Днешните деца – утрешното бъдеще “BG05M2OP001-3.002-0228 – C01

Финансиран по оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и / или търсещи или получили международна закрила.

Целеви групи – ученици от малцинствен произход от първи до осми клас на ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бежаново, деца от малцинствен произход на 5 и 6 годишна възраст, подлежащи на предучилищно образование. Родители на ученици от училището.

Обхванати са 125 деца и ученици и 20 родители

Партньори:

  • Община Луковит
  • Фондация „Фаел“

Дейности по проекта:

Спортен клуб „Здрав дух в здраво тяло“

  • Спортна група от 15 ученици І – ІV клас – лека атлетика
  • Туристическо ориентиране – 15 ученици – V – VІ клас
  •                                                        – 15 ученици VІІ и VІІІ клас
  1. Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският не е майчин език

Общо 30 ученици от І до VІ клас в две групи са обхванати в тази дейност

Тази дейност е планирана с цел гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства

Групи по фолклор                         Втора група – V – VІІІ клас – 15 ученици

  1. Две групи – първа група – І – ІV клас – 15 ученици

Целта на тази дейност е да възпитава учениците в дух на етническа толерантност, търпение и уважение към културата и ценностите на другите, формиране на система от знания за обществото, света и човека.

Клуб Социални отговорности

  1. Състои се от две отделни секции
  • Родителски клуб – 20 родители на ученици
  • Ученически клуб – 20 ученици

Клубът има за задача да допринесе за включване на всички заинтересовани страни в процеса на активно и ефективно образование на учениците.

Обща стойност на проекта: 101 498лв.

86 273.30 лв. европейско съфинансиране

15 224.70 лв. национално съфинансиране

Начало на проекта: 07.02.2017г. край 07.02.2018г

Осъществена дейност по проекта – Преглед

май 2021
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31