Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Цели на проекта:

Развитие на потенциала и мотивацията за учене, творческите и спортните възможности на учениците. Преодоляване на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения. Образователна интеграция на учениците чрез формиране на общности по интереси. Повишаване на етническата толерантност и мултикултурната интеграция. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите, с което ще се подпомогне изборът на извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците.

Дейност по проекта – Преглед

 

януари 2021
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031